10:50 14/04/2008

Sắp có công ty quản lý quỹ 100% vốn ngoại

Hoàng Lộc

Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu việc cho phép lập chi nhánh, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài

Hiện ở Việt Nam đã có hơn 25 công ty quản lý quỹ trong nước đang cạnh tranh rất mạnh với nhau và nhiều công ty liên doanh và văn phòng đại diện của các quỹ nước ngoài tại Việt Nam.
Hiện ở Việt Nam đã có hơn 25 công ty quản lý quỹ trong nước đang cạnh tranh rất mạnh với nhau và nhiều công ty liên doanh và văn phòng đại diện của các quỹ nước ngoài tại Việt Nam.
Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu việc cho phép lập chi nhánh, công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài.

Nhiều ý kiến cho rằng sau khi các công ty quản lý quỹ 100% vốn nước ngoài được phép thành lập tại Việt Nam, sẽ có một dòng tiền lớn đổ vào thị trường, làm tăng nguồn cầu và giúp thị trường chứng khoán khởi sắc hơn.

Đặc biệt, các quỹ nước ngoài sẽ giúp tăng cường khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư gián tiếp thông qua thị trường chứng khoán, tăng cường tính công khai, minh bạch và quản lý tốt hoạt động của các quỹ hiện nay.

Hiện ở Việt Nam đã có hơn 25 công ty quản lý quỹ trong nước đang cạnh tranh rất mạnh với nhau và nhiều công ty liên doanh và văn phòng đại diện của các quỹ nước ngoài tại Việt Nam.