12:13 13/03/2007

Sắp cổ phần hóa hàng loạt doanh nghiệp nông nghiệp

Thanh Vân

31 công ty và 8 tổng công ty trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ được tiến hành cổ phần hóa

Tổng công ty Chè Việt Nam sẽ được cổ phần hóa trong năm 2008 - Ảnh: Việt Tuấn
Tổng công ty Chè Việt Nam sẽ được cổ phần hóa trong năm 2008 - Ảnh: Việt Tuấn
Hôm qua (12/3), Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 298/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2007-2008.

Theo đó, trong năm nay, 31 công ty và 8 tổng công ty trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ được tiến hành cổ phần hóa.

Trong đó sẽ có 20 doanh nghiệp Nhà nước không giữ cổ phần chi phối, 3 doanh nghiệp Nhà nước giữ cổ phần chi phối, 8 doanh nghiệp chuyển thành công ty TNHH một thành viên và 8 tổng công ty gồm: Dâu tằm tơ, Mía đường I, Mía đường II, Xây dựng và Phát triển nông thôn, Vật tư nông nghiệp, Xây dựng thủy lợi 4, Muối, Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi.

Tiếp theo, đến 2008, thêm Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Rau quả Nông sản, Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam và Tổng công ty Chè Việt Nam sẽ thực hiện cổ phần hóa.