10:30 09/01/2016

Sắp cổ phần hóa VTVcab

Thủy Diệu

VTVcab được xem là một trong hai đơn vị truyền hình trả tiền lớn nhất của Việt Nam

VTV có trách nhiệm chuyển tiền thu từ cổ phần hóa và bán bớt phần vốn Nhà nước về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.
VTV có trách nhiệm chuyển tiền thu từ cổ phần hóa và bán bớt phần vốn Nhà nước về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.
Trong quý 1/2016, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện cổ phần hoá Công ty TNHH Một thành viên VTVcab, Nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ. Đây là một trong những nội dung chính của đề án sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc VTV mà Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo.

Cùng với cổ phần hóa VTVcab, VTV cũng thực hiện cổ phần hoá Công ty TNHH Dịch vụ truyền hình viễn thông Việt Nam (VTVbroadcom), Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

Đồng thời, thực hiện bán bớt phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH Truyền hình cáp SaigonTourist (SCTV) và chuyển công ty này thành công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, VTV tiếp tục duy trì phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV); chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn góp của VTV tại Công ty Cổ phần Truyền thông quảng cáo đa phương tiện (SmartMedia) về VTVcab, ghi tăng vốn Nhà nước cho VTVcab.

VTV có trách nhiệm chuyển tiền thu từ cổ phần hóa và bán bớt phần vốn Nhà nước về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành. 

Khi có phương án đầu tư, kế hoạch nguồn vốn và kế hoạch triển khai dự án Tháp Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc đầu tư vốn từ số tiền VTV đã nộp về quỹ này.

Bên cạnh đó, VTV cũng có trách nhiệm thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp trên theo quy định hiện hành; xây dựng lộ trình niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và lộ trình tiếp tục thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hoá Nhà nước không giữ cổ phần chi phối; tiếp tục làm đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp mà VTV đầu tư.