22:01 21/03/2018

Sắp diễn ra Hội thảo "Logistics và thương mại điện tử: Đồng hành để cùng phát triển"

Tiến Dũng

Đây là hoạt động chuyên môn nhằm triển khai những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025

Trong bối cảnh Logistics và Thương mại điện tử bùng nổ và sự kết hợp của 2 lĩnh vực này tạo ra một ngành kinh doanh mới thu hút sự quan tâm lớn, Cục Xuất nhập khẩu và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương phối hợp tổ chức Hội thảo "Logistics và Thương mại điện tử: Đồng hành để cùng phát triển" tại Hà Nội vào ngày 10/4/2018 nhằm trao đổi, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của 2 lĩnh vực này.

Hội thảo dự kiến có sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến Logistics và Thương mại điện tử, các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực Logistics và Thương mại điện tử, các doanh nghiệp Logistics, doanh nghiệp thương mại điện tử, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực Logistics và Thương mại điện tử.

Theo thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), đây là một hoạt động chuyên môn nhằm triển khai những mục tiêu cụ thể của Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, đồng thời cũng là bước đi hướng đến sự phát triển của kinh tế số tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, mặc dù đã có một thời gian phát triển, nhưng Logistics và thương mại điện tử chỉ thực sự bùng nổ trong những năm gần đây. Sự tham gia của các doanh nghiệp đa quốc gia trong 2 lĩnh vực này góp phần tạo nên xung lực đó, nhưng sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam cũng có vai trò đặc biệt quan trọng. 

Qua khảo sát của Bộ Công Thương với các doanh nghiệp và đối tượng liên quan đến Logistics và Thương mại điện tử trên phạm vi cả nước, những khó khăn lớn tác động tới sự phát triển Logistics và thương mại điện tử là môi trường pháp lý, cơ sở hạ tầng, phát triển thị trường và nguồn nhân lực. Logistics phục vụ Thương mại điện tử cũng gặp những khó khăn tương tự. 

Bên cạnh đó, công nghệ cũng có vai trò tác động không nhỏ tới việc phát triển của 2 lĩnh vực này. Kết quả khảo sát cho thấy từ năm 2015 đến nay, dịch vụ Logistics và chuyển phát ở Việt Nam mặc dù đã phát triển khá nhanh nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu của Thương mại điện tử.

Ở Việt Nam, các doanh nghiệp Logistics và doanh nghiệp thương mại điện tử phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô hoạt động còn chưa lớn, tính chuyên nghiệp chưa cao, và đặc biệt là chưa có sự liên kết chặt chẽ để phục vụ khách hàng. Do đó, nâng cao hiệu quả dịch vụ Logistics nhằm hỗ trợ sự phát triển của Thương mại điện tử đang là yêu cầu cấp bách.

Thông tin về hội thảo:

Ông Bùi Bá Nghiêm, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

Điện thoại: 090 449 9268, Email: nghiembb@moit.gov.vn