12:26 18/07/2008

Sắp diễn ra Vietnam ICT in Finance 2008

An Nhi

Từ 16-19/9, tại Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo và triển lãm thường niên về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính

Đây là lần thứ năm Bộ Tài chính và Tập đoàn Dữ liễu Quốc tế IDG tổ chức sự kiện này.
Đây là lần thứ năm Bộ Tài chính và Tập đoàn Dữ liễu Quốc tế IDG tổ chức sự kiện này.
Từ 16-19/9, tại Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo và triển lãm thường niên về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính - Vietnam ICT in Finance 2008.

Đây là lần thứ năm Bộ Tài chính và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) phối hợp tổ chức sự kiện này.

Ban tổ chức cho biết, ICT in Finance 2008 sẽ thu hút các tập đoàn công nghệ và tư vấn hàng đầu thế giới để cùng trao đổi và đưa ra những mô hình, giải pháp phù hợp nhất với điều kiện Việt Nam. Qua đó, ngành tài chính có thể lựa chọn những ứng dụng khả thi và hiệu quả nhất để hỗ trợ quản lý thống nhất trên mọi mặt.

Chương trình hội thảo năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề như ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính phủ điện tử trong lĩnh vực tài chính; phát triển cơ sở dữ liệu và các giải pháp phân tích thông tin phục vụ lãnh đạo và điều hành; đảm bảo tính liên tục cho hoạt động kinh doanh/dịch vụ công; giải pháp an toàn bảo mật và chứng thực điện tử trong ngành tài chính.

Cụ thể, trong định hướng xây dựng chính phủ điện tử, Vietnam ICT in Finance 2008 sẽ “xoáy” vào các vấn đề bức thiết hiện nay như việc mở rộng công tác khai báo hải quan điện tử, triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân, dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp (ITAIS), khả năng triển khai khai báo thuế, nộp thuế qua mạng.

Tại bốn kỳ triển lãm trước, chủ đề an ninh bảo mật, cơ sở dữ liệu và các giải pháp phân tích thông tin luôn dành được sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp.

Do đó, tại kỳ triển lãm lần này, ban tổ chức cũng sẽ chủ động tiếp tục tập trung vào các vấn đề về giải pháp an ninh mạng, bảo mật thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính quốc gia…