06:00 24/04/2014

Sắp được biết thu nhập của sếp EVN và Petrolimex

Song Hà

Lãnh đạo hai tập đoàn điện, xăng dầu phải khẩn trương công khai, minh bạch giá thành sản xuất và thu nhập

Thu nhập của lãnh đạo EVN có người ở mức 40 triệu đồng/tháng, tuy nhiên chi tiết, cơ cấu các khoản vẫn chưa được công khai.<br>
Thu nhập của lãnh đạo EVN có người ở mức 40 triệu đồng/tháng, tuy nhiên chi tiết, cơ cấu các khoản vẫn chưa được công khai.<br>
Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký ban hành chỉ thị về việc công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh điện và xăng dầu.

Theo đó, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã yêu cầu Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương thực hiện công bố giá điện theo cơ chế giá thị trường, công khai minh bạch các yếu tố cấu thành giá bán điện và phương án điều chỉnh giá bán điện.

Cụ thể, các đơn vị này phải công khai biến động các thông số đầu vào các yếu tố cấu thành giá điện bình quân cơ sở, các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh điện chưa tính vào giá bán điện hiện hành được phép thu hồi, mức giá bán điện bình quân cơ sở, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (nếu có), cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hiện hành, biểu giá bán lẻ điện và nguyên tắc xây dựng biểu giá bán lẻ điện, tính toán tác động của việc điều chỉnh giá bán điện đến các thành phần sử dụng điện.

Cùng với đó, EVN sẽ phải công khai báo cáo kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh…

Đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và các đơn vị liên quan, Bộ trưởng yêu cầu sớm công khai giá xăng dầu, các yếu tố hình thành giá, việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ngoài việc phải công bố thông tin về thông tin thị trường xăng dầu, các doanh nghiệp xăng dầu phải công khai, minh bạch giá cơ sở, kết cấu hình thành giá cơ sở, mức trích lập, số dư và quản lý sử dụng quỹ bình ổn, công khai báo cáo kinh doanh, báo cáo kiểm toán…

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu cả EVN và Petrolimex phải công khai tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các khoản thu nhập bình quân của người lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng của lãnh đạo doanh nghiệp…

Đặc biệt, Vụ Tổ chức cán bộ phải công bố các khoản thu nhập, tiền thưởng, thù lao bình quân hàng tháng của cán bộ viên chức của Petrolimex và EVN trên website Bộ Công Thương hoặc tại các buổi họp báo định kỳ, đột xuất của Bộ và doanh nghiệp.

Cùng với đó, Cục Điều tiết điện lực định kỳ hàng tháng phải công bố thông tin về giá điện theo cơ chế thị trường; hàng quý hoặc trước khi điều chỉnh giá phải công khai các yếu tố cấu thành giá hoặc phương án điều chỉnh giá.

Vụ Thị trường trong nước phải công bố hàng ngày giá xăng dầu thế giới. Vụ Tài chính của Bộ 6 tháng một lần công bố kết quả sản xuất kinh doanh của EVN, Petrolimex và báo cáo giám sát tài chính, hàng năm thực hiện công bố báo cáo quyết toán tài chính đã được kiểm toán của 2 doanh nghiệp này.

Theo quy định hiện hành, lương lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, tổng công ty không được quá 36 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu cần phải được công khai minh bạch hơn nữa trong tất cả các khâu, đặc biệt là chi phí, giá thành, thì mới hy vọng sớm đưa giá của các mặt hàng này theo cơ chế thị trường một cách đúng nghĩa.