15:35 12/10/2014

Sắp giải thể, một quỹ ngoại muốn bán 3 triệu cổ phiếu HPG

Hà Anh

Quỹ Private Equity New Markets II K/S (PENM) đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu HPG từ ngày từ 8/10 - đến 6/11/2014

Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HPG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Private Equity New Markets II K/S thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE).

Theo đó, quỹ Private Equity New Markets II K/S (PENM) do ông Hans Christian Jacobsen đại diện, hiện là thành viên Hội đồng Quản trị HPG, đăng ký giao dịch tiếp 3 triệu cổ phiếu từ ngày từ 8/10/2014 đến 6/11/2014 với phương thức giao dịch qua sàn.

Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu HPG mà PENM nắm giữ sẽ giảm từ 15.570.483 cổ phiếu, chiếm 3,231% xuống còn 12.570.483 cổ phiếu, chiếm 2,608% vốn tại HPG.

Trước đó, từ ngày 29/8 đến ngày 26/9, quỹ này đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu HPG, tuy nhiên kết thúc giao dịch, quỹ này chỉ bán được 350.000 cổ phiếu. Được biết, từ 27/1/2014 đến 26/9/2014, Quỹ PENM đã bán ra 7,4 triệu cổ phiếu.

Theo HPG, Quỹ PENM là một quỹ đóng, có thời hạn hoạt động 10 năm kể từ năm 2006. Năm 2016 là hạn cuối cùng để Quỹ bắt buộc phải bán toàn bộ các cổ phiếu đang nắm giữ, hoàn trả lại tiền cho các nhà đầu tư. Vì vậy, việc bán dần các cổ phiếu mà quỹ đang nắm giữ, trong đó có HPG là tiến trình quỹ đang thực hiện để thoái vốn và tiến hành các thủ tục cần thiết để giải thể vào năm 2016.

Ngoài ra, Công ty quản lý quỹ BankInvest đang tiếp tục đề nghị được đầu tư vào cổ phiếu HPG và đang trong quá trình đàm phán.