17:15 10/06/2014

Sắp hoàn thiện quy hoạch đất quốc phòng và đất an ninh

Nguyên Hà

Bộ Quốc phòng cùng Bộ Công an đang hoàn thiện hồ sơ về quy hoạch và kế hoạch đất quốc phòng, an ninh

Đất quốc phòng hiện có 277.944 ha, tăng 88.618 ha so với năm 2010, so với chỉ
 tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 theo nghị quyết Quốc hội là 
372.000 ha, đạt 74,73% - Ảnh: ANTĐ.<br>
Đất quốc phòng hiện có 277.944 ha, tăng 88.618 ha so với năm 2010, so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 theo nghị quyết Quốc hội là 372.000 ha, đạt 74,73% - Ảnh: ANTĐ.<br>
Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) đối với đất quốc phòng và đất an ninh đang được hoàn thiện, Chính phủ cho biết tại báo cáo vừa gửi đến Quốc hội.

Theo thông lệ, vào kỳ họp giữa năm, báo cáo về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia sẽ được gửi các vị đại biểu tự nghiên cứu.

Về quy hoạch và kế hoạch đất quốc phòng, an ninh nói trên, báo cáo này cho hay là đã lấy ý kiến các bộ, ngành và hiện nay, Bộ Quốc phòng cùng Bộ Công an đang hoàn thiện hồ sơ để gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Chính phủ xét duyệt.

Lấy mốc 31/12/2013, báo cáo nêu nhiều con số đáng chú ý khác.

Theo đó, nghị quyết Quốc hội quy định, diện tích đất nông nghiệp cả nước đến năm 2015 là 26.550.000 ha, kết quả thực hiện là 26.515.985 ha. Riêng đất chuyên trồng lúa nước có 3.263.793 ha, diện tích được phép chuyển mục đích sử dụng trong 2 năm (2014 và 2015) là 5.793 ha.

Với đất phi nông nghiệp, theo nghị quyết Quốc hội, diện tích của cả nước đến năm 2015 là 4.448.000 ha, kết quả thực hiện là 3.840.380 ha.

Trong đó, đất quốc phòng có 277.944 ha, tăng 88.618 ha so với năm 2010, so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 theo nghị quyết Quốc hội là 372.000 ha, đạt 74,73%.

Đất an ninh có 55.578 ha, tăng 7.027 ha so với năm 2010, so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 theo nghị quyết Quốc hội là 78.000 ha, đạt 71,25%.

Đất khu công nghiệp có 119.365 ha, tăng 49.365 ha so với năm 2010, so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 theo nghị quyết Quốc hội là 130.000 ha, đạt 91,82%.

Với 1.187.550 ha, đất phát triển hạ tầng tăng 6.550 ha so với năm 2010, so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 là 1.430.000 ha, đạt 83,05%.

Vẫn theo báo cáo, 146.571 ha là đất ở tại đô thị, tăng 12.823 ha so với năm 2010, so với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 theo nghị quyết Quốc hội là 179.000 ha, đạt 81,88%.

Đến 31/12/2013 cả nước còn 2.738.986 ha đất chưa sử dụng (chiếm 8,28% tổng diện tích tự nhiên), báo cáo nêu.

Sau hơn một năm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Chính phủ đánh giá nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trong phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không đáp ứng đầy đủ cho phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Trung ương.

Mặt khác, còn thiếu tính đồng bộ giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng; giữa ba loại quy hoạch này còn chồng chéo, chưa thực sự trở thành một hệ thống quy hoạch thống nhất; quy hoạch các khu công nghiệp, quy hoạch phát triển đô thị, khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch các ngành chưa thống nhất và tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
 
Báo cáo cũng lặp lại tình trạng nhiều địa phương còn sử dụng đất chuyên trồng lúa nước để xây dựng các khu công nghiệp dẫn đến nhiều hộ nông dân thiếu đất hoặc không có đất để sản xuất trong khi vẫn có thể sử dụng các loại đất khác, như đã nêu tại báo cáo năm trước.

Cũng vẫn giống báo cáo năm 2013 là thực tế một số khu công nghiệp xin bổ sung quy hoạch chỉ bằng công văn chấp thuận chủ trương, trong khi đó còn nhiều khu công nghiệp có trong quy hoạch nhưng không có nhà đầu tư.

Nhiều trường hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành đã ảnh hưởng tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhiều khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chỉ mang tính hình thức, Chính phủ nêu lại tồn tại đã cũ ở báo cáo mới.