12:04 25/06/2008

Sắp khởi công xây dựng Nhà máy Đạm Cà Mau

Nhà máy Đạm Cà Mau công suất 800.000 tấn/năm sẽ được khởi công xây dựng ngày 26/7 tới

Nhà máy Đạm Cà Mau công suất 800.000 tấn/năm sẽ chính thức được khởi công xây dựng ngày 26/7 tới nhằm bổ sung năng lực sản xuất và đảm bảo nguồn phân đạn phục vụ nhu cầu trong nước.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam Đinh La Thăng cho biết dự án Nhà máy Điện Cà Mau I đã được đưa vào vận hành và phát điện thương mại; tổ máy tuabin khí số 1 và số 2 Nhà máy Điện Cà Mau II cũng đã chính thức hòa lưới điện quốc gia.

Bên cạnh đó, đường ống dẫn khí Phú Mỹ-Nhơn Trạch đã cơ bản được hoàn thành và đã cấp khí cho tuabin khí số 1 của Nhà máy Điện Nhơn Trạch I vận hành và hòa vào lưới điện quốc gia.

Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất công suất 6,5 triệu tấn/năm sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên vào tháng 2/2009.