17:03 29/07/2008

Sắp rà soát việc triển khai các dự án FDI

Xuân Hương

Từ ngày 1-25/8, sẽ có 3 đoàn công tác của Cục Đầu tư nước ngoài đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án FDI

Trong 7 tháng đầu năm 2008, đã có tới 45,28 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, gấp hơn 2 lần tổng vốn FDI của cả năm 2007.
Trong 7 tháng đầu năm 2008, đã có tới 45,28 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, gấp hơn 2 lần tổng vốn FDI của cả năm 2007.
Từ ngày 1-25/8, sẽ có 3 đoàn công tác của Cục Đầu tư nước ngoài đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án FDI.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), việc kiểm tra này nhằm thúc đẩy việc giải ngân các dự án FDI tại Việt Nam.

Trong 7 tháng đầu năm 2008, đã có tới 45,28 tỷ USD vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, gấp hơn 2 lần tổng vốn FDI của cả năm 2007. Tuy nhiên, cũng từ đầu năm tới nay, mới chỉ có khoảng 6 tỷ trong tổng số 45,28 tỷ USD vốn FDI trên được giải ngân.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết: các đoàn công tác của Cục sẽ làm việc với các sở kế hoạch và đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, để rà soát tình hình triển khai các dự án FDI đang hoạt động.

Qua đó, đoàn công tác sẽ phối hợp với địa phương về những biện pháp hỗ trợ, triển khai nhanh các dự án có quy mô lớn với số vốn đầu tư từ 50 triệu USD trở lên.

Những vướng mắc vượt quá thẩm quyền của địa phương, đặc biệt là vướng mắc về cơ chế, chính sách sẽ được đoàn công tác tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét.