14:24 11/02/2009

Sắp tăng thuế nhập khẩu giấy in báo

Lê Hường

Từ ngày 16/2, thuế nhập khẩu giấy in báo vào Việt Nam sẽ tăng từ 20% lên 29%

Từ ngày 16/2, thuế nhập khẩu giấy in báo vào Việt Nam sẽ tăng từ 20% lên 29%.

Đó là nội dung chính Thông tư 28, được Bộ Tài chính ban hành ngày 10/2.

Cũng theo thông tư này, giấy và các tông sản xuất thủ công tăng từ 25% lên 29%. Các loại giấy và các tông không tráng, có tráng, loại dùng để trang trí, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, giấy làm thẻ và giấy băng không đục lỗ, dùng để sản xuất thủ công sẽ bị áp mức 29%.

Trước đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất  trong nước, cuối tháng 12/2008, Bộ Công Thương đã kiến nghị tăng thêm thuế suất thuế nhập khẩu  giấy in viết từ 0% lên 5%, giấy in báo từ 3% lên 5% với các loại giấy từ khu vực ASEAN.