10:04 12/07/2016

Sắp tổ chức tuần lễ “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2016”

Thu Phượng

“Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 2” sẽ diễn ra từ ngày 11 - 17/7/2016 tại Hà Nội, Tp.HCM và thành phố Đà Nẵng

Đây là hoạt động có ý nghĩa mang lại hiệu ứng lan tỏa, động viên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn tới những giá trị của Chương trình Thương hiệu Quốc gia là “Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong”.
Đây là hoạt động có ý nghĩa mang lại hiệu ứng lan tỏa, động viên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn tới những giá trị của Chương trình Thương hiệu Quốc gia là “Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong”.
Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QÐ-TTg ngày 25/11/2003.

Ðây là chương trình duy nhất của Chính phủ Việt Nam tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua các thương hiệu hàng hóa và dịch vụ. Bộ Công Thương được giao là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ/ngành triển khai chương trình.

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác quảng bá cho Chương trình Thương hiệu Quốc gia, khuyến khích động viên các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia, tiếp theo thành công của chương trình tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2015, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai “Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 2” từ ngày 11 - 17/7/2016 tại Hà Nội, Tp.HCM và thành phố Đà Nẵng.  

Đây là hoạt động có ý nghĩa mang lại hiệu ứng lan tỏa, động viên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn tới những giá trị của Chương trình Thương hiệu Quốc gia là “Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên phong”.

* Các hoạt động trong Tuần lễ “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2016”:

TT

Ngày

Địa điểm

Hoạt động

 

11/7-17/7/2016

Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng

Tuyên truyền băng rôn đường phố tại Hà Nội, Tp. HCM và Đà Nẵng

1

12/7/2016
(thứ Ba)

Hà Nội

 

 

06h30-8h00

 

Khai mạc Đạp xe diễu hành Thương hiệu Quốc gia tại Công viên Thống Nhất, Trần Nhân Tông, Hà Nội.

2

13/7/2016

(thứ Tư)

Hà Nội

 

 

08h00-12h00

 

Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia với sản phẩn địa phương tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội

3

14/7/2016

(thứ Năm)

Hà Nội

 

 

08h00-10h00

 

Khai mạc triển lãm ảnh thành tựu thương hiệu quốc gia Việt Nam tại Trung tâm Thông tin Triển lãm, 45 Tràng Tiền, từ ngày 14/7 - 17/7/2016