03:33 15/04/2009

Sau kiểm toán, KDC lỗ gần 62 tỷ đồng năm 2008

Thu Thủy

Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC-HOSE) vừa có giải trình về khoản chênh lệch lợi nhuận 204 tỷ đồng trước và sau kiểm toán

Trước khi báo cáo tài chính của KDC được kiểm toán, công ty đã công bố lợi nhuận trước thuế đạt 142,3 tỷ đồng.
Trước khi báo cáo tài chính của KDC được kiểm toán, công ty đã công bố lợi nhuận trước thuế đạt 142,3 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Kinh Đô (KDC-HOSE) vừa có giải trình về khoản chênh lệch lợi nhuận 204 tỷ đồng trước và sau kiểm toán.

Theo đó, trước khi báo cáo tài chính của KDC được kiểm toán, công ty đã công bố lợi nhuận trước thuế đạt 142,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi báo cáo tài chính được kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của KDC là -61,7 tỷ đồng - chênh lệch 204 tỷ đồng.

Theo giải trình của KDC: “nguyên nhân chủ yếu là do sự khác biệt về cách áp dụng Thông tư số 13/TT-BTC về phương pháp trích lập dự phòng giảm giá đối với các loại chứng khoán dài hạn. Trong báo cáo tài chính quý 4/2008, công ty chưa trích lập dự phòng cho các khoản đầu tư dài hạn.

Việc trích lập dự phòng đã được thực hiện trong báo cáo kiểm toán với sự tư vấn của Công ty Kiểm toán Ernst & Young”.

Như vậy, trường hợp chênh lệch lợi nhuận 204 tỷ đồng giữa báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán của KDC là mức chênh lệch lớn nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết đã công bố thông tin trong năm tài chính 2008.

Được biết, theo quy định của Thông tư 38/2007/TT-BTC, nếu giữa hai kỳ báo cáo kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán có sự khác biệt từ 5% trở lên, thì công ty niêm yết phải giải trình nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch đó.

Kết thúc ngày giao dịch 14/4, cổ phiếu KDC ở mức 30.800 đồng, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 1.759 tỷ đồng.