16:50 11/03/2013

Sau kính, Google lại tung ra... giày thông minh

Thanh Hải

Sức sáng tạo của Google có vẻ như chưa dừng lại ở chiếc kính của tương lai