08:27 25/10/2016

Sau nhiều tháng giảm, lợi nhuận FPT đảo chiều

Thủy Diệu

Mảng bán lẻ sản phẩm công nghệ số tiếp tục là điểm sáng của FPT

9 tháng năm nay, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.
9 tháng năm nay, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.
Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 với doanh thu đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 754 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 667 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 28.468 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, lợi nhuận trước thuế tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 2.012 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.744 tỷ đồng, tăng 5%.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.900 đồng sau 9 tháng.

Trước đó, báo cáo kết quả kinh doanh sau 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng, mức lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đều giảm, tuy nhiên, sau 9 tháng, FPT bắt đầu ghi nhận chỉ số lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

FPT cho biết, trong quý 3, khối công nghệ đã hoàn thành trước hạn một số hợp đồng lớn tại thị trường trong nước nên đã ghi nhận doanh thu 2.697 tỷ đồng, tăng 23% và lợi nhuận trước thuế 292 tỷ đồng - tăng 45% so với cùng kỳ 2015.

Khối viễn thông ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, tăng 18%, trong khi doanh thu khối này đạt 1.744 tỷ đồng, tăng trưởng 20%.

Mảng kinh doanh quốc tế ghi nhận kết quả khả quan với 4.169 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% và 604 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 33% so với cùng kỳ.

Mảng bán lẻ sản phẩm công nghệ số tiếp tục là điểm sáng của hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm với mức tăng 32% về doanh thu và 44% về lợi nhuận trước thuế, trong đó, thương mại điện tử tăng trưởng 97%, chiếm 11,2% doanh thu bán lẻ.

Lĩnh vực bán lẻ của tập đoàn này đang vận hành hơn 350 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc.