00:45 05/02/2009

SAV tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 4/3, SAV sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10% mệnh giá

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SAV kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SAV kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 12/2/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 16/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (SAV-HOSE).

Theo đó, ngày 4/3/2009, SAV sẽ tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10% mệnh giá - 1.000 đồng/ cổ phiếu.

Thủ tục và địa điểm chi trả cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Savimex (lầu 7) số 194 Nguyễn Công Trứ, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SAV vào các ngày 13, 16, 17/2/2009.