10:17 12/05/2008

Savico dự kiến đạt 80 tỷ đồng lợi nhuận

T.Uyên

Lợi nhuận trước thuế của Savico năm 2008 dự kiến đạt 80 tỷ đồng, doanh thu dự kiến đạt 2.200 tỷ đồng, cổ tức duy trì ở mức 15%

Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Savico (mã chứng khoán SVC) vừa đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2008.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2008 ước đạt 80 tỷ đồng (so với kế hoạch dự kiến từ đầu năm 2008 là 120 tỷ đồng), doanh thu ước đạt 2.200 tỷ đồng, cổ tức duy trì ở mức 15% (trên vốn điều lệ mới 203,6 tỷ đồng).
Theo ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Savico, khi đưa ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2008 là 80 tỷ đồng, công ty đã tính đến những rủi ro trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Trong năm 2008 này, Savico tiếp tục tập trung vào 3 lĩnh vực chính là: dịch vụ-thương mại (40%), bất động sản (35%) và đầu tư tài chính (15%), trong đó lĩnh vực thương mại là lĩnh vực tập trung của công ty để phát triển hệ thống và tạo nền tảng để phát triển bền vững, đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong điều kiện khó khăn chung của thị trường bất động sản và tài chính hiện nay. “Đây sẽ là bước chuẩn bị cho sự phát triển của công ty trong giai đoạn 2010-2015, đưa Savico trở thành công ty đầu tư mạnh của Việt Nam”, ông Thọ cho biết thêm.

Cũng tại đại hội, Savico đã thông báo đã làm hồ sơ xin chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu từ sàn Hà Nội sang sàn Tp.HCM.