09:11 10/08/2007

Savimex đầu tư vào 6 dự án

Hoài Vũ

Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) đã triển khai 6 dự án mở rộng quy mô sản xuất

Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) vừa cho biết, từ đầu năm 2007, Savimex đã triển khai 6 dự án mở rộng quy mô sản xuất, với tổng vốn đầu tư khoảng 80 tỷ đồng.

Đó là:

- Dự án thành lập xưởng sản xuất planking có tổng vốn đầu tư là 4,9 tỷ đồng, công suất tối thiểu 10 conts/tháng.

- Dự án thành lập Công ty Cổ phần Đồ gỗ Savi (Savi - Furniture) có tổng vốn đầu tư là 4,9 tỷ đồng, doanh số bình quân dự kiến 20 tỷ đồng/năm.

- Dự án thành lập Xưởng Sản xuất Satiwood tại Nhà máy Satimex có tổng vốn đầu tư là 8 tỷ đồng, doanh số dự kiến từ 40 - 50 tỷ đồng/năm.

- Dự án thành lập Xí nghiệp Sản xuất bao bì tại phường Hiệp Thành, quận 12 có tổng vốn đầu tư là 8,8 tỷ đồng, doanh số dự kiến từ 17 - 25 tỷ đồng/năm.

- Dự án thành lập Công ty Liên doanh Savimex - Champasak (Lào) có tổng vốn đầu tư là 16 tỷ đồng, doanh số dự kiến từ 3 - 4 triệu USD/năm.

- Dự án thành lập Công ty Cổ phần Sản xuất đồ gỗ Savi – FIR (Mỹ) có tổng vốn đầu tư dự kiến là 6 triệu USD.