15:39 18/08/2009

SBBS hoàn thiện kết nối trực tuyến với HOSE

P.V

Công ty Chứng khoán SaigonBank-Berjaya (SBBS) vừa hoàn thiện kết nối trực tuyến với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Chứng khoán SaigonBank-Berjaya (SBBS) vừa hoàn thiện việc kết nối trực tuyến với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Cùng với sự cho phép của HOSE, nhà đầu tư của SBBS có thể tự đặt lệnh trực tiếp vào hệ thống của Sở khi giao dịch trên website của SBBS. Ngoài ra, bằng việc giao dịch trực tuyến, nhà đầu tư có thể tự theo dõi diễn biến của tình trạng lệnh đặt, kết quả khớp lệnh, theo dõi số dư tài khoản, theo dõi thống kê của từng mã giao dịch, in sao kê tài khoản, sao kê lệnh đặt và tra cứu lịch sử giao dịch…

Sau hơn 7 tháng chính thức đi vào hoạt động, hệ thống phần mềm của SBBS đã giao dịch thông suốt với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE).

Công ty này được thành lập theo Quyết định số 94/UBCK – GP của Ủy ban Chứng khoán ngày 18/7/2008 với tổng vốn điều lệ là 300 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông chiến lược là Công ty TNHH một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigon Bank) và Công ty Inter – Pacific Securities SND.BHD (trực thuộc Tập đoàn Berjaya).