15:52 28/03/2012

SBS đang có 500 tỷ đồng gửi ngân hàng

Hà Anh

SBS cho biết đã hoàn tất việc tái cấu trúc hoạt động, cũng như thanh toán hoàn toàn danh mục tự doanh, thu hồi vốn

Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HSX) vừa có văn bản giải trình nguyên nhân tăng trần 10 phiên liên tiếp từ ngày 13/3 đến ngày 26/3/2012.

Cụ thể: ngày 12/3, SBS đã công bố thông tin phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Việc phát hành thành công trái phiếu giúp bổ sung nguồn vốn kinh doanh của SBS.

Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, SBS đã hoàn tất việc tái cấu trúc hoạt động, cũng như thanh toán hoàn toàn danh mục tự doanh, thu hồi vốn. Quỹ tiền mặt của SBS hiện được gửi tại ngân hàng là 500 tỷ đồng.

SBS cho biết, giá cổ phiếu tăng trần là do xu hướng, quy luật cung cầu của thị trường và do nhà đầu tư tin tưởng vào năng lực phát triển của SBS và có niềm tin với SBS.