16:32 28/02/2013

SBS giải thể công ty chứng khoán tại Campuchia

Hà Anh

Đại hội cổ đông SBS bầu thêm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2014

Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) công bố miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.

Theo đó, SBS miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Nguyễn Hải Tâm. Đồng thời, bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2010 - 2014 gồm: ông Nguyễn Ngọc Giang; ông Trần Văn Lân; bà Nguyễn Thị Thúy Liên và ông Nguyễn Văn Nhơn.

Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua đề án tái cấu trúc của SBS gồm xử lý trái phiếu chuyển đổi bằng hình thức: chuyển đổi 500 tỷ đồng trái phiếu thành vốn cổ phần theo tỷ lệ 1:1, và thanh toán trước 300 tỷ đồng trái phiếu còn lại cùng phần lãi phát sinh theo trách nhiệm hợp đồng; chuyển đổi cổ phiếu theo tỷ lệ thích hợp, dự kiến (7:1) và dùng vốn tự có để xóa lỗ lũy kế.

Ngoài ra, công ty phát hành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1,5 nhằm tăng vốn điều lệ để đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ vốn khả dụng.

Bên cạnh đó, cổ đông SBS đã thông qua chủ trương giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương tín Campuchia.

Trước đó, HOSE đã thông báo về việc hủy niêm yết đối với 126,66 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá là 1.266,6 tỷ đồng của SBS do báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của công ty này có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 1.767,76 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.266,6 tỷ đồng.

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu SBS tại HOSE là 22/3/2013 và ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 25/3/2013.