23:28 07/03/2013

SBS giải trình việc cổ phiếu giảm sàn 10 phiên

Hà Anh

HOSE thông báo về việc hủy niêm yết đối với 126,66 triệu cổ phiếu, do vậy giá cổ phiếu SBS giảm sàn liên tục nhiều phiên

Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) giải trình về việc cổ phiếu giảm sàn 10 phiên từ ngày 20/2/2013 đến ngày 5/3/2013.

Theo đó, từ ngày 30/1/2013 đến ngày 19/2/2013, giá cổ phiếu SBS tăng từ 2.400 đồng lên 3.400 đồng (tương đương 42%) và vào các ngày 20, 21 và 22/2/2013, giá SBS giảm sàn từ 3.400 đồng còn 2.800 đồng với lượng giao dịch khá lớn, do nhà đầu tư chốt lời sau khoảng thời gian dài tăng giá.

Bên cạnh đó, ngày 23/2, HOSE đã có thông báo về việc hủy niêm yết đối với 126,66 triệu cổ phiếu SBS do báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của công ty này có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 1.767,76 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.266,6 tỷ đồng.

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu SBS tại HOSE là 22/3/2013 và ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 25/3/2013. Thông tin này đã tác động rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư dẫn đến tình trạng giá cổ phiếu SBS giảm sàn liên tục từ ngày 20/2/2013 đến ngày 5/3/2013.