10:59 21/06/2013

SBS lên kế hoạch hợp nhất với Chứng khoán Phương Nam

Hà Anh

SBS lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua đề án hợp nhất với PNS và thông qua tờ trình từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị

Giao dịch tại SBS.<br>
Giao dịch tại SBS.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín (mã SBS-HOSE) vừa công bố thông tin chốt quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 3/7/2013.

Theo đó, SBS lấy ý kiến cổ đông về việc thông qua đề án hợp nhất Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam (PNS) và thông qua tờ trình từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2009-2014. Việc lấy ý kiến cổ đông dự kiến thực hiện trong tháng 7 tới.

Được biết, SBS bổ nhiệm ông Phan Quốc Huỳnh giữ chức Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 3/4/2013.

Trước đó, HOSE đã có thông báo về việc hủy niêm yết 126.660.000 cổ phiếu SBS do căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của SBS, công ty có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 1.767,76 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.266,6 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là ngày 25/3/2013 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 22/3/2013.