22:38 19/03/2013

SBS miễn nhiệm một loạt lãnh đạo

Hà Anh

Ông Võ Duy Đạo thôi giữ chức Tổng giám đốc SBS kể từ ngày 18/3/2013.

Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt.

Theo đó, ông Võ Duy Đạo thôi giữ chức Tổng giám đốc SBS kể từ ngày 18/3/2013. Trước đó, ông Đạo được bổ nhiệm chức vụ này từ ngày 18/6/2012.

Bên cạnh đó, kể từ 18/3/2013, ông Mạc Hữu Danh sẽ thôi chức Phó tổng giám đốc và chức Giám đốc chi nhánh Hà Nội của SBS. Trước đó, ngày 7/3/2013, ông Danh đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hà Nội.

Cùng ngày 18/3, ông Trương Hoàng Dũng, Trưởng phòng Kế toán - Tài chính, thuộc khối hỗ trợ thôi giữ chức vụ này và cũng thôi công tác tại SBS từ 18/3/2013.

Được biết, HOSE đã có thông báo về việc hủy niêm yết đối với 126.660.000 cổ phiếu SBS do căn cứ báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của SBS, công ty có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 1.767,76 tỷ đồng vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.266,6 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là ngày 25/3/2013 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 22/3/2013.

Hiện, giá cổ phiếu SBS được giao dịch quanh mức 1.100 đồng/cổ phiếu.