08:19 05/07/2011

SBS phát hành thành công 410 tỷ đồng trái phiếu

Mai Anh

SBS chào bán thành công 100% số trái phiếu trái phiếu riêng lẻ cho tổ chức ngân hàng, tổng số tiền thu được là 410 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ theo Quyết định số 40A/2011/QĐ-HĐQT ngày 6/6/2011 của Hội đồng Quản trị.

Cụ thể, tổng số lượng SBS dự kiến phát hành là 410.000 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng, tương ứng với tổng giá trị phát hành là 410 tỷ đồng.

Kết quả, SBS chào bán thành công 100% số trái phiếu trái phiếu riêng lẻ cho tổ chức ngân hàng, tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này là 410 tỷ đồng. Ngày phát hành trái phiếu là ngày 29/6/2011; trái phiếu đáo hạn ngày 30/6/2014.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố thị phần giá trị giao dịch môi giới, trong đó SBS đứng thứ 5 về thị phần môi giới tại HSX trong quý 2/2011 là 4,87% thị phần và 6 tháng đầu năm là 4,94% thị phần.

Được biết, SBS đã chính thức được Tổ Chức M&A Việt Nam công nhận danh hiệu “Đơn vị tư vấn tiêu biểu Việt Nam 2010 – 2011”.

Giải thưởng này dựa trên kết quả những thương vụ Tư vấn M&A, phát hành riêng lẻ, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp, tư vấn niêm yết tại thị trường chứng khoán ngoài nước,… được thực hiện từ tháng 3/2010 đến tháng 3/2011 với tổng giá trị huy động được cho các doanh nghiệp là hơn 240 triệu USD.