08:49 27/06/2011

SBS sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu riêng lẻ

Mai Anh

Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành là 1.296,6 tỷ đồng nhằm đầu tư vào Công ty Chứng khoán LaneXang và bổ sung vốn vào hoạt động của SBS

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HSX) thông qua việc hủy phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi huy động vốn trong năm 2011.

Cụ thể, SBS sẽ phát hành 800.000 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Tổng trị giá tính theo mệnh giá là 800 tỷ đồng và ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định nhưng không quá 3 năm.

Trong trường hợp trái chủ quyết định chuyển đổi thì ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định mức lãi suất phù hợp nhưng không cao hơn 13%/năm. Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi là trái chủ được quyền lựa chọn của một trong 2 phương án sau để chuyển đổi tùy theo giá thấp hơn là bằng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu tại thời điểm báo cáo kiểm toán gần nhất; hoặc bằng giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày chuyển đổi.

Đại hội cổ đông SBS cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho đối tác chiến lược với tổng lượng cổ phần phát hành thêm là 3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng. Việc phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2011.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là 1.296,6 tỷ đồng. Vốn thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho góp vốn đầu tư vào Công ty Chứng khoán LaneXang (CHDCND Lào) là 126,048 tỷ đồng; và 703,952 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn vào hoạt động của Sacombank - SBS.

Ngoài ra, Đại hội cổ đông SBS cũng thông qua việc xóa bỏ hạn chế chuyển nhượng của 4.858.550 cổ phần SBS do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB) chuyển nhượng cho cán bộ nhân viên Sacombank - SBS.