23:15 31/07/2012

SBS và GBS bị xử phạt 30 triệu đồng do vi phạm chế độ báo cáo

Hà Anh

SBS và GBS chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và chậm nộp báo cáo tài chính quý 1/2012

Diễn biến giá cổ phiếu GBS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu GBS trong tháng qua. Nguồn: HNX.
Ngày 31/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (GBS) do có hành vi vi phạm chế độ báo cáo.

Cụ thể, 2 công ty trên đã chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và chậm nộp báo cáo tài chính quý 1/2012.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính mỗi công ty 30 triệu đồng.

Sau khi các Công ty chấp hành quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật. Các công ty phải báo cáo kết quả tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 31/8/2012, đồng thời báo cáo đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.