00:01 25/09/2012

SBS xin ý kiến cổ đông giảm vốn về 800 tỷ đồng

Hà Anh

SBS sẽ lấy ý kiến cổ đông từ 21-28/9 nhằm thông qua đề án Tái cấu trúc tổ chức và hoạt động SBS và phát hành cổ phiếu ưu đãi

Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu SBS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE) thông báo công ty sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông.

Theo đó, công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông từ ngày 21/9 đến ngày 28/9 nhằm thông qua hai nội dung chính là đề án tái cấu trúc tổ chức, hoạt động SBS và thông qua chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ công nhân viên chủ chốt, tương đương 5% vốn điều lệ tại thời điểm cuối năm 2012, 2013, 2014.

Cụ thể, kế hoạch tái cấu trúc tổ chức và hoạt động được xây dựng nhằm hướng tới các mục tiêu ngắn hạn, trong giai đoạn từ nay đến 31/12/2014, tập trung vào các nội dung cốt lõi để đảm bảo cho SBS có khả năng tồn tại.

Về việc tái cấu trúc nguồn vốn, SBS dự kiến sẽ đề nghị trái chủ thực hiện chuyển đổi toàn bộ 800 tỷ  trái phiếu thành vốn cổ phần theo tỷ lệ 1:1 để tăng cường vốn chủ sở hữu cho SBS. Đồng thời trình ý kiến cổ đông về việc gộp cổ phiếu theo một tỷ lệ thích hợp dự kiến 3,8:1 (3,8 cổ phiếu hiện hành đổi lấy 1 cổ phiếu mới) đưa giá trị cổ phiếu về giá trị sổ sách và phát hành cổ phiếu mới để đáp ứng nhu cầu về tỷ lệ vốn khả dụng.

SBS cũng muốn điều chỉnh vốn điều lệ về mức 800 tỷ đồng. SBS cần phát hành thêm 25.623.400 cổ phiếu bằng mệnh giá để đảm bảo bổ sung đủ vốn điều lệ mới là 800 tỷ đồng và đảm bảo tỷ lệ vốn khả dụng/giá trị rủi ro trên 180%, đưa SBS ra khỏi tình trạng bị kiểm soát.

Theo SBS, với việc xử lý khoản lỗ lũy kế, SBS có thể thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông khi công ty có lãi mà không cần chờ lấy lợi nhuận đó bù đắp lỗ lũy kế. Nếu cứ tình trạng lỗ nặng như hiện tại, 5 năm nữa chưa chắc SBS bù đắp nổi lỗ và có lãi chia cổ tức.

Cùng với kế hoạch trên, SBS đưa ra chỉ tiêu kinh doanh từ nay cho đến 2014 với lợi nhuận sau thuế năm 2012 dự kiến đạt 38,5 tỷ đồng, năm 2013 dự kiến đạt 120 tỷ đồng và năm 2014 dự kiến đạt 158,8 tỷ đồng.

SBS dự kiến công bố báo cáo kết quả thực hiện việc tái cấu trúc nguồn vốn vào tháng 11/2012.