15:17 18/07/2011

SBT ước lãi trước thuế đạt 310 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch năm

Minh Hà

Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HSX) công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011.

Dự kiến, SBT sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận từ 20-30%.
Dự kiến, SBT sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận từ 20-30%.
Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (mã SBT-HSX) công bố ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm 2011 của SBT ước đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, bằng 78% so với chỉ tiêu kế hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

SBT cho biết, dự kiến công ty sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận từ 20-30%.

Trước đó, SBT đã mua cổ phiếu quỹ từ ngày 27/5/2011 đến ngày 15/6/2011 với khối lượng đặt mua trong nhiều phiên không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với sản lượng mía ép đạt 800.000 tấn; sản lượng đường thô nguyên liệu đạt 17.000 tấn; sản lượng đường tiêu thụ đạt 80.000 tấn; tổng doanh thu (bao gồn phụ phẩm) là 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế đạt 400 và 370 tỷ đồng, EPS đạt 2.600 đồng/cổ phiếu.