12:40 21/07/2008

SC5 thi công 4 dự án cấp nước

Hải Bằng

SC5 vừa khởi công dự án “Xây dựng – vận hành Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống chuyển tải nước sạch tỉnh Tiền Giang”

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5) vừa làm lễ khởi công dự án “Xây dựng – Vận hành sở hữu (BOO) Nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống chuyển tải nước sạch tỉnh Tiền Giang”.

Đây là dự án thứ hai Công ty cổ phần Xây dựng Số 5 đã tham gia đấu thầu quốc tế và trúng gói thầu số 2 với giá trị của hợp đồng nhận thầu là 323,958 tỷ đồng bao gồm thiết kế, cung cấp vật tư phụ trợ phục vụ công tác thi công và thi công 42 km tuyến ống chuyển tải nước sạch và kết nối với các hạng mục do các nhà thầu khác thi công. Thời gian thi công của dự án là 18 tháng kể từ ngày khởi công.

Hiện công ty đang thi công công trình “Mạng lưới đường ống cấp nước dự án B.O.O Thủ Đức” với giá trị hợp đồng là 55 tỷ, công trình “Nhà máy xử lý nước và tuyến ống chuyển tải tỉnh Phú Yên” với giá trị hợp đồng là 42 tỷ và các hợp đồng lắp đặt tuyến ống tại Tp.HCM ký với Tổng công ty cấp nước Sài Gòn với giá trị hợp đồng trên 400 tỷ đồng.