20:56 08/06/2010

SC5 trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

N.Anh

SC5 trả cổ tức năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 10% và phát hành 1.032.000 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 16/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và 18/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE).

Theo đó, ngày 19/7, SC5 sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Đồng thời, SC5 sẽ phát hành 1.032.000 cổ phiếu nhằm trả cổ tức với tỷ lệ 10%/cổ phiếu - 10 cổ phiếu cũ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là 16/9/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty - 137 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.