11:45 07/05/2010

SCB công bố lãi hơn 352 tỷ đồng

Nguyệt Ánh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh tính đến tháng 4/2010

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh tính đến tháng 4/2010.

Cụ thể: tính đến 30/4/2010, tổng tài sản của SCB đạt hơn 54.161 tỷ đồng, tăng 35,38% so với cùng kỳ năm 2009; vốn và các quỹ 4.117 tỷ đồng; tổng vốn huy động đạt hơn 48.814 tỷ đồng, tăng 41,15% so với cùng kỳ năm 2009; dư nợ tín dụng đạt 21.155 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế trong 4 tháng đầu năm là hơn 352 tỷ đồng, tăng 370,16% so với cùng kỳ năm 2009. Mạng lưới hoạt động đạt 115 điểm giao dịch trên toàn hệ thống.

Được biết, đại hội cổ đông SCB đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với vốn điều lệ dự kiến đến cuối năm 2010 của SCB là 4.190 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 56.779 tỷ đồng; tổng vốn huy động là 50.695 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay là 31.302 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức dự kiến khoảng 8%.