14:41 15/12/2009

SCB công bố lãi hơn 800 tỷ đồng trong 11 tháng

N.Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2009

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2009.

Theo đó, tính đến 30/11/2009, tổng tài sản của SCB đạt hơn 54.335 tỷ đồng, tăng 60,05% so với cùng kỳ năm 2008. Vốn điều lệ và các quỹ hơn 3.867 tỷ đồng, tăng 69,89% so với cùng kỳ năm 2008. Tổng vốn huy động hơn 47.971 tỷ đồng, tăng 62,12% so với cùng kỳ năm 2008. Dư nợ tín dụng hơn 31.849 tỷ đồng, tăng 46,91% so với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận trước thuế hơn 800 tỷ đồng, tăng 25,93% so với cùng kỳ năm 2008.

Trước đó, SCB công bố chào bán 1 triệu trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu và lãi suất 10,5%/13 tháng theo hình thức lãi suất cố định. Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu là 1:110,5 (tổng vốn gốc và lãi của 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 110,5 cổ phiếu phổ thông) với tổng giá trị trái phiếu phát hành tính theo mệnh giá đợt này là 1.000 tỷ đồng.