10:04 31/07/2008

SCB ký hợp tác toàn diện với Eximbank

Tú Uyên

Hai bên thống nhất hợp tác song phương trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại đa năng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa đạt được thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Theo đó, hai bên thống nhất hợp tác song phương trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại đa năng, như cùng hợp tác trong quan hệ thanh toán, giao dịch vốn, hoạt động tín dụng, thanh toán quốc tế, lĩnh vực đào tạo, trao đổi và cung cấp thông tin... trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo các nghiệp vụ ngân hàng, trao đổi kinh nghiệm về công nghệ ngân hàng cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình hiện đại hóa ngân hàng và phát triển công nghệ thông tin.