11:52 10/08/2009

SCB lãi hơn 450 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm

P.V

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đạt hơn 450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 7 tháng đầu năm 2009

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đạt hơn 450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 7 tháng đầu năm 2009.

Sáng 10/8, SCB thông báo kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2009, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt hơn 450 tỷ đồng, tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2008.

Tính đến 31/7/2009, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 44.805 tỷ đồng, tăng 40,71% so với cùng kỳ năm 2008; vốn điều lệ bình quân và các quỹ đạt hơn 3.873 tỷ đồng, tăng 87,21% so với cùng kỳ năm 2008; tổng vốn huy động đạt hơn 39.143 tỷ đồng, tăng 40,57% so với cùng kỳ năm 2008; dư nợ tín dụng đạt 27.593 tỷ đồng, tăng 31,30% so với cùng kỳ năm 2008.