05:02 01/08/2007

SCB mở rộng hoạt động tại Cần Thơ và Bình Định

Hải Tiến

Đây là kế hoạch mở rộng mạng lưới của SCB, trong mục tiêu đạt gần 50 điểm giao dịch trên toàn quốc trong năm nay

Ngày 3/8 tới, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) sẽ đưa chi nhánh Cần Thơ và phòng giao dịch mới tại Bình Định vào hoạt động.

Đây là kế hoạch mở rộng mạng lưới của SCB, trong mục tiêu đạt gần 50 điểm giao dịch trên toàn quốc trong năm nay.

Tại những điểm giao dịch mới này, SCB sẽ triển khai các nghiệp vụ ngân hàng hiện có như huy động, cho vay, chuyển tiền, thanh toán và tập trung phát triển những sản phẩm và công nghệ riêng có.

Cụ thể, tại phòng giao dịch mới tại Bình Định, Phòng giao dịch 20/10, SCB sẽ áp dụng mô hình đầu tiên của hệ thống dịch vụ tiện ích dành riêng cho phụ nữ. Điểm giao dịch này sẽ cung cấp sản phẩm Tài khoản “Chiếc ví thông minh” dành cho đối tượng phụ nữ; ngoài lãi suất được hưởng như tiền gửi thanh toán thông thường, khách hàng còn được hưởng lãi suất cộng thêm theo hình thức lãi suất bậc thang.

Tính đến 30/6/2007, tổng tài sản SCB đạt 15.768 tỷ đồng tăng 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2006; tổng vốn huy động đạt 13.915 tỷ đồng tăng gấp 2,57 lần so với cùng kỳ năm trước và dư nợ tín dụng đạt 12,605 tỷ đồng, tăng 2,57 lần so với cùng kỳ năm 2006.

Ngân hàng này cũng đang có kế hoạch tăng vốn điều lệ hiện nay từ 1.200 tỷ đồng lên đến 3.400 tỷ đồng vào cuối năm 2008.