09:53 15/05/2008

SCB ra mắt sản phẩm mới

T.Uyên

Khách hàng gửi tiền tại SCB có số dư tài khoản tiền gửi thanh toán vào cuối ngày làm việc vẫn tiếp tục được sinh lời trong đêm

Từ 14/5, khách hàng là tổ chức hoặc cá nhân khi gửi tiền theo hình thức tiền gửi không kỳ hạn bằng VND tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) có số dư tài khoản tiền gửi thanh toán vào cuối ngày làm việc vẫn tiếp tục được sinh lời trong đêm.

Cụ thể, nếu số dư cuối mỗi ngày làm việc của Khách hàng vượt “Ngưỡng được đầu tư” theo quy định của SCB thì số tiền vượt sẽ được tham gia vào tài khoản “Đầu tư qua đêm hưởng lãi suất cao”. Chẳng hạn với “Ngưỡng được đầu tư” là 50 triệu đồng (đối với cá nhân), 100 triệu đồng (đối với tổ chức, doanh nghiệp) và “Biên độ” là 2,0%/năm, “Lãi qua đêm” được tính theo công thức: Lãi qua đêm bằng lãi suất qua đêm/360 x 1 ngày x Số dư vượt qua “Ngưỡng được đầu tư” của ngày làm việc và được trả tự động vào tài khoản tiền gửi thanh toán vào ngày 25 hàng tháng.