11:12 12/01/2009

SCB tiếp tục giảm lãi suất

T.Uyên

Từ ngày 9/1/2009, SCB chính thức điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND và USD

Từ ngày 9/1/2009, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) chính thức điều chỉnh giảm lãi suất huy động VND và USD.

Cụ thể, đối với lãi suất huy động bằng VND, không kỳ hạn vẫn giữ nguyên 3,6/năm%; lãi suất qua đêm 4%/năm; từ 1-3 tuần lãi suất dao động từ 5%-7%/năm; kỳ hạn 1-6 tháng là 9%/năm; từ 7-10 tháng dao dộng từ 9,1% - 9,4%/năm; từ 11 tháng trở lên lãi suất là 9,5%/năm.

Lãi suất của sản phẩm “Kỳ hạn duy nhất, lãi suất linh hoạt” được điều chỉnh giảm còn 9,5%/năm, lãi suất rút vốn trước hạn của sản phẩm sẽ được điều chỉnh tương ứng theo biểu lãi suất thông thường.

Về lãi suất huy động bằng USD, không kỳ hạn là 1,2%/năm; 1 tuần là 1,25%/năm; 2 tuần là 1,35%/năm; 3 tuần là 1,65%/năm; 1 tháng là 2,65%; 2 tháng là 2,95%; từ 3 tháng - 5 tháng là 3,15%; 6 - 11 tháng từ 3,45% - 3,65%/năm; từ 12 tháng trở lên lãi suất là 3,75%/năm.