10:29 01/09/2008

SCB triển khai hoạt động dịch vụ ngoại hối

T.Uyên

Ngân hàng Nhà nước xác nhận SCB có đủ điều kiện triển khai hoạt động dịch vụ ngoại hối trên thị trường nước ngoài

Sau khi xem xét hồ sơ, Ngân hàng Nhà nước xác nhận Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) đủ điều kiện triển khai hoạt động dịch vụ ngoại hối trên thị trường nước ngoài.

Cụ thể, từ nay SCB được phép thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài và tham gia các thị trường tiền tệ, thị trường phát sinh ở nước ngoài.

Như vậy, tính đến nay, SCB đã được phép thực hiện toàn diện các hoạt động, dịch vụ trên thị trường nước ngoài, bao gồm: thanh toán quốc tế; mua bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài; kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và tham gia các thị trường tiền tệ, thị trường phát sinh ở nước ngoài.

Được biết, từ ngày 27/8/2008, SCB tiếp tục giảm lãi suất huy động USD ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tuần - 60 tháng với biên độ giảm dao động từ 0,15% - 1,7%/năm. Đặc biệt, đối với kỳ hạn từ 1 - 3 tuần biên độ giảm là 1,7%/năm.