09:56 10/06/2008

SCC mua lại cổ phiếu quỹ

Nguyên Anh

SCC sẽ mua lại 140.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch hoặc khớp lệnh làm cổ phiếu quỹ

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà (mã SCC-HASTC) về việc mua lại cổ phiếu của mình làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, công ty sẽ ủy quyền cho Công ty Chứng khoán VNS mua lại 140.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch hoặc khớp lệnh.

Nguồn vốn để thực hiện là Quỹ đầu tư phát triển và các nguồn khác.

Thời gian thực hiện giao dịch từ 10/6/2008 đến 10/9/2008.