11:48 21/02/2009

SCC trả cổ tức 18% bằng tiền mặt

N.Anh

Ngày 15/4, SCC sẽ trả cổ tức năm tài chính 2008 với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.800 đồng

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SCC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SCC kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà (mã SCC) thông báo, ngày 6/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu cổ phiếu để nhận cổ tức năm 2008.

Theo đó, ngày 15/4/2009, SCC sẽ trả cổ tức năm tài chính 2008 với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa  Bình.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SCC vào các ngày 5/3, 6/3 và 9/3/2009.

Theo thông báo của SCC, dự kiến 3/4/2009, SCC sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thườngniên năm 2009 tại nhà truyền thống Tổng công ty Sông Đà, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.