11:58 02/11/2012

SCD thay Tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Hoàng Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm giữ chức Quyền tổng giám đốc thay ông Võ Văn Tân

Diễn biến giá cổ phiếu SCD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SCD trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) công bố thay đổi Tổng giám đốc.

Theo đó, SCD bổ nhiệm ông Hoàng Chí Thành giữ quyền Tổng giám đốc thay ông Võ Văn Tân, kể từ ngày 2/11 đến khi tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 3 (2013-2018).

Trước đó, Hội đồng Quản trị công ty thông báo bổ nhiệm ông Hoàng Chí Thành giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật thay ông Bùi Ngọc Hạnh kể từ ngày 30/10. Đồng thời, bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Võ Văn Tân kể từ ngày 30/10.

Được biết, doanh thu quý 3 của SCD đạt 69,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 220,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 3,5 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 8,4 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 993 đồng.

Tính đến ngày 30/9, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 12,6 tỷ đồng.