10:33 19/09/2008

SCD trả cổ tức 5% bằng tiền mặt

M.Kiều

26/9 là ngày đăng ký cuối cùng để SCD chốt danh sách trả cổ tức đợt 1/2008 và họp đại hội cổ đông bất thường

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, 26/9 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần nước giải khát Chương Dương (SCD-HOSE) chốt danh sách trả cổ tức đợt 1/2008 và họp đại hội cổ đông bất thường.

Cụ thể, Công ty cho biết sẽ họp đại hội cổ đông bất thường vào ngày 24/10/2008 về việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2012 và các nội dung khác.

Cùng với đó, công ty sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2008 cho cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu) vào ngày 15/10/2008.

Địa điểm chi trả cổ tức, đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản, cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Văn phòng công ty, số 379 bến Chương Dương, phường Cầu Kho, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SCD vào những ngày 25, 26 & 29/09/2008.