15:50 04/07/2012

SCD tuyên bố thoái vốn khỏi quỹ Sabeco

Hà Anh

SCD công bố chuyển nhượng 7000 chứng chỉ quỹ Sabeco với mức giá chuyển nhượng là 1.434.565 đồng/chứng chỉ quỹ

Diễn biến giá cổ phiếu SCD trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu SCD trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (mã SCD-HOSE) công bố chuyển nhượng 7.000 chứng chỉ quỹ Sabeco.

Cụ thể, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ khoản đầu tư 7.000 chứng chỉ quỹ Sabeco 1 (SBF1) cho Công ty Cổ phần - Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với mức giá chuyển nhượng là 1.434.565 đồng/chứng chỉ quỹ.

Thời gian thực hiện từ ngày có nghị quyết cho đến khi thực hiện hoàn tất.

Trước đó, theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 10/1/2012, quỹ này sẽ xin phép đóng cửa trước thời hạn và thực hiện các phương án giải thể quỹ gửi cho các nhà đầu tư. Theo báo cáo tài chính của quỹ đến ngày 31/12/2011, giá trị tài sản ròng đạt 349.009.139.271 đồng.