18:28 29/03/2017

SCIC bán đấu giá gần 88% vốn tại Viettronics

Hà Anh

SCIC thông báo đưa 38.529.750 cổ phần của Viettronics - chiếm 87,97% vốn điều lệ ra đấu giá trọn lô với giá khởi điểm 15.100 đồng/cổ phần

Trang web của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics).
Trang web của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics).
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics - VEIC) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu.

Theo đó, SCIC thông báo đưa 38.529.750 cổ phần của Viettronics - chiếm 87,97% vốn điều lệ ra đấu giá trọn lô với giá khởi điểm 15.100 đồng/cổ phần, tương ứng giá khởi điểm trọn lô gần 582 tỷ đồng.

Nhà đầu tư tham gia đấu giá nộp tiền đặt cọc với tỷ lệ 10%, thời gian từ 27/3 đến 15h30ph ngày 18/4/2017. Phiếu tham dự đấu giá nộp chậm nhất 16h ngày 21/4/2017. Phiên đấu giá diễn sẽ ra lúc 10h ngày 25/4/2017 tại HNX.

Viettronics có trụ sở đặt tại 15 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, vốn điều lệ thực góp 438 tỷ đồng - là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực điện tử, tin học, công nghệ thông tin, đầu tư tài chính, đầu tư và kinh doanh bất động sản, đào tạo nguồn nhân lực.

Tính đến 3/1/2017, Viettronics có tổng cộng 518 cổ đông, trong đó SCIC là cổ đông lớn duy nhất và số cổ phần SCIC mang ra đấu giá lần này là toàn bộ số cổ phần mà tổ chức này đang nắm giữ.

Theo báo cáo tự lập năm 2016 của Viettronics, tính đến ngày 31/12/2016, Viettronics có 7 công ty con, với tổng vốn góp theo giá gốc gần 334 tỷ đồng - trong đó đã trích lập dự phòng gần 92,4 tỷ đồng.

Hiện tổng số lao động của Tổng công ty mẹ tính đến 31/12/2016 có 127 nhân viên với mức lương bình quân là 8,61 triệu đồng/tháng.

Theo báo cáo bán niên hợp nhất 2016 đã soát xét của Viettronics, doanh thu thuần của Viettronics đạt 456 tỷ đồng, tăng 174 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ 17,8 tỷ - cùng kỳ năm ngoái lỗ 6,22 tỷ và lợi nhuận trước thuế lỗ trên 19 tỷ đồng - cùng kỳ công ty báo lỗ 6,1 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Viettronics đạt 1.306 tỷ đồng - tăng 112 tỷ đồng so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 66,7 tỷ đồng.