07:57 06/09/2017

SCIC bổ nhiệm người phụ trách Ban giám đốc

Hà Anh

Ông Nguyễn Chí Thành, Phó tổng giám đốc SCIC được giao làm đại diện pháp luật và phụ trách Ban giám đốc SCIC kể từ ngày 1/9

Ông Nguyễn Đức Chi trao quyết định làm đại diện pháp luật, phụ trách Ban Giám đốc SCIC cho ông Nguyễn Chí Thành.
Ông Nguyễn Đức Chi trao quyết định làm đại diện pháp luật, phụ trách Ban Giám đốc SCIC cho ông Nguyễn Chí Thành.
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của SCIC.

Cụ thể, theo quyết định số 1081/QĐ-BTC ngày 09/6/2017 của Bộ Tài Chính, ông Hoàng Nguyên Học, sinh năm 1957 - thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/9/2017.

Ông Nguyễn Chí Thành, Phó tổng giám đốc SCIC được giao làm đại diện pháp luật thay ông Hoàng Nguyên Học và phụ trách Ban giám đốc SCIC kể từ ngày 1/9/2017 cho đến khi cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc SCIC.

Được biết, ông Nguyễn Chí Thành sinh năm 1972, có bằng Thạc sĩ của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia (GRIPS) Nhật Bản và bằng Cử nhân của Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam).

Trước đó, ông Thành từng công tác tại Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tham gia tái cơ cấu nợ nước ngoài và xây dựng chính sách ngoại hối và ông Thành bắt đầu làm việc tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với vai trò Phó Ban Chiến lược vào năm 2006 và được bổ nhiệm là Trưởng Ban Chiến lược từ tháng 11/2008.

Từ năm 2010, ông lần lượt giữ các chức vụ Trưởng Ban Quản lý rủi ro, Giám đốc Chi nhánh Phía Nam của SCIC, Trưởng Ban Quản lý vốn đầu tư 3 và ông được bổ nhiệm là Phó tổng giám đốc của SCIC từ ngày 30/6/2015.

Ban lãnh đạo của SCIC gồm: ông Nguyễn Đức Chi - Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Lê Huy Chí và bà Đinh Thị Bích Diệp giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên và 3 phó tổng gồm các ông: Nguyễn Quốc Huy, Lê Song Lai và ông Nguyễn Hồng Hiển.

Tính đến ngày 30/6/2017, doanh thu của SCIC đạt 2.668 tỷ đồng, giảm hơn 3.000 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế của SCIC đạt 2.524 tỷ đồng, giảm 2.059 tỷ so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 2.401 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng tài sản của SCIC đạt gần 60.861 tỷ đồng.