11:06 31/05/2019

SCIC có thể được tiếp nhận thêm hai thành viên mới

Lan Ca

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện được đề xuất chuyển sang SCIC

Năm 2018 được xem là một năm làm ăn “thất bát" của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.
Năm 2018 được xem là một năm làm ăn “thất bát" của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề xuất chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC sang SCIC.

Theo công văn số 2266 về việc điều chỉnh, sửa đổi danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa giai đoạn 2016-2020 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến các bộ ngành liên quan mới đây, cho biết, trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của các Bộ ngành, địa phương và tập đoàn kinh tế về điểu chỉnh tiến độ cổ phần hóa và tỷ lệ vốn Nhà nước năm giữ tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020, trong đó có nội dung về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu.

Cụ thể hai bộ Bộ Công Thương và Thông tin và Truyền thông đã kiến nghị chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu xây dựng và Xây lắp thương mại BMC (thuộc Bộ Công Thương) và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) sang SCIC để đơn vị này thực hiện phương án cổ phần hóa.

Theo văn bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã thống nhất với kiến nghị của Bộ Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển giao 2 doanh nghiệp thuộc các bộ này sang SCIC.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh, năm 2018, tổng doanh thu của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện là 2.090 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của toàn tổng công ty là 81,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Trong năm 2018, năng suất lao động bình quân tại VTC là 260 triệu đồng/người/năm. Tuy vậy, năm 2018 được xem là một năm làm ăn "thất bát" của doanh nghiệp này.

Bởi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VTC trong năm 2018 đã giảm "chưa từng có" cả về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2017, khi năm này doanh thu của VTC đạt 5.226 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 215 tỷ đồng.