07:31 25/12/2012

SCIC đăng ký thoái 27% vốn tại TTP

Hà Anh

Nếu bán thành công ở mức giá 37.000 đồng/cổ phiếu, SCIC sẽ thu về gần 152 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu TTP trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TTP trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần bao bì Nhựa Tân Tiến (mã TTP-HOSE).

Theo đó, SCIC đăng ký bán hết 4.096.940 cổ phiếu TTP, chiếm 27% vốn điều lệ trong khoảng thời gian từ 27/12/2012 đến 25/1/2013 với mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận trên sàn. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 9 cổ phiếu.

Theo thống kê trên HOSE, cổ phiếu TTP đã có chuỗi 11 phiên tăng liên tiếp, từ ngày 10/12 đến ngày 24/12/2012. Chốt phiên giao dịch ngày 24/12, giá cổ phiếu TTP đóng cửa ở mức 37.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu bán thành công ở mức giá 37.000 đồng/cổ phiếu, SCIC sẽ thu về gần 152 tỷ đồng.

Được biết, doanh thu thuần quý 3 của TTP đạt 383,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.100,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 6,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt hơn 30 tỷ đồng.