15:41 25/09/2009

SCIC mua 45 triệu cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Minh Đức

SCIC ký hợp đồng mua 45 triệu cổ phần, tương đương 9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Cùng với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, từ đầu năm 2009 đến nay, SCIC đã đầu tư xấp xỉ 2.000 tỷ đồng dưới hình thức góp vốn cổ phần tại các nhà máy điện khác.
Cùng với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, từ đầu năm 2009 đến nay, SCIC đã đầu tư xấp xỉ 2.000 tỷ đồng dưới hình thức góp vốn cổ phần tại các nhà máy điện khác.
Chiều 25/9, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ký hợp đồng mua 45 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng.

Theo hợp đồng đã ký, SCIC sẽ tham gia góp vốn, mua 45 triệu cổ phần của Nhiệt điện Hải Phòng, tương đương 9% vốn điều lệ (5.000 tỷ đồng) của công ty này.

SCIC cũng sẽ ký kết một thỏa thuận cổ đông chiến lược với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – hiện là cổ đông chi phối tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng – để quy định các vấn đề trong quan hệ cổ đông giữa SCIC và EVN tại đây.

Trước đó, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, SCIC và EVN sẽ cùng nhau duy trì việc nắm giữ cổ phần tại các công ty cổ phần điện lực có vốn góp của hai bên ở mức tối thiểu là 51% vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Việc SCIC tham gia góp vốn vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là một phần trong cam kết tại Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa SCIC và EVN ký kết hồi tháng 12/2008. Với vai trò là nhà đầu tư tài chính, SCIC sẽ mua lại cổ phần tại các dự án nhà máy điện mà EVN đang nắm tỷ lệ chi phối. Mục đích của phương thức hợp tác đầu tư này là nhằm đảm bảo tỷ trọng chi phối của nhà nước trong một số dự án điện trọng điểm, trong khi vẫn tạo điều kiện giải phóng nguồn lực cho EVN để tập trung cho các dự án cấp bách khác.

Về khoản đầu tư nói trên, SCIC không công bố giá trị đầu tư cụ thể. Và cùng với khoản đầu tư, tổng công ty này sẽ cử người tham gia Hội đồng Quản trị của Nhiệt điện Hải Phòng.

Ông Trần Văn Tá, Tổng giám đốc SCIC, cho biết, cùng với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, từ đầu năm 2009 đến nay, SCIC đã đầu tư xấp xỉ 2.000 tỷ đồng dưới hình thức góp vốn cổ phần tại các nhà máy điện khác như Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (24%), Thủy điện Thác Bà (24%), Nhiệt điện Quảng Ninh (10%).

“Cho đến thời điểm này, hiệu quả kinh tế dự kiến thu được từ các khoản đầu tư trên là khá hấp dẫn và thuyết phục. Các công ty mà SCIC đầu tư hiện đang hoạt động rất tốt và có tiềm năng phát triển mạnh”, ông Trần Văn Tá nhận định.