21:51 10/09/2013

SCIC muốn thoái hết gần 50% vốn tại HAI

Hà Anh

CIC đăng ký bán hết gần 8,7 triệu cổ phiếu HAI, chiếm 49,96% vốn điều lệ

Diễn biến giá cổ phiếu HAI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAI trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Nông Dược Hai (mã HAI-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Tổng công ty Kinh doanh và Đầu tư vốn Nhà nước (SCIC).

Theo đó, SCIC đăng ký bán hết gần 8,7 triệu cổ phiếu HAI, chiếm 49,96% vốn điều lệ. Giao dịch nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 16/9 đến ngày 15/10/2013.

Nếu giao dịch thành công, SCIC sẽ thu về khoảng hơn 191 tỷ đồng theo giá thị trường giao dịch và không còn là cổ đông lớn tại công ty này. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/9, giá cổ phiếu HAI chốt tại 22.000 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 (niên độ từ 1/10/2012-30/9/2013), doanh thu bán hàng quý 3 của HAI đạt 156,5 tỷ đồng, lũy kế đạt 579 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 8,33 tỷ đồng, lũy kế đạt 26,26 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 1.510 đồng, EPS quý 3 đạt 479 đồng.